De Onkruidenier samen met wijkorganiastiesVergroening van de Drieslag

Meld je aan!

We starten binnenkort met de vergroening van de stalen pergola in Winkelcentrum de Drieslag. Daarvoor organiseren we vanuit Werkplaats de Paardenbloem workshops. Wil je mee doen? Heb je groene vingers? (Niet schrikken, die zijn niet per se nodig!). Meld je aan via doejemee@ruimtekoers.nl!

Een groene droom voor het winkelcentrum

Winkelcentrum de Drieslag leeft, maar de publieke ruimte is stenig, van beton en geen fijne verblijfsruimte. Dat kan anders! In het programma Werkplaats de Paardenbloem in 2020 verkende een tijdelijke coalitie van ontwerpers, winkeliers, publiek, inwoners en betrokkenen bij wijkinitiatieven in Malburgen de mogelijkheden van het vergroenen van het winkelcentrum. Samen met ’de buurtconciërge’, stichting Schone Straat Groene Buurt, Ruimtekoers en gemeente Arnhem is een participatietraject bedacht om in twee stappen de vergroening in gang te zetten. En het Winkelcentrum leefbaarder en aantrekkelijker te maken.

  1. Het vergroenen van de stalen pergola: Het is ons nog steeds redelijk onduidelijk wat het stalen frame doet in de winkelstraat. Wat we wel zeker weten is dat we een groene toekomst zien voor deze stalen ros. Daarmee gaan we nu aan de slag.
  2. Het vergroenen van pleinen tot wijkterrastuinen: Restaurant Mesopotamië en Café Zuid hebben een eerste schets gemaakt van een toekomstig leefbaar terras op het wat desolate plein achter de Albert Heijn. Hiermee gaan we aan de slag in fase 2.

Doe je mee met het kleurrijk groene collectief?

Om deze wensen werkelijkheid te maken werkte het team Ruimtekoers samen met winkeliers aan een ‘activatie’ waarbij de dromen en ideeën van winkeliers en het winkelend publiek direct werden omgezet naar aansprekende schetsen van een mogelijk resultaat. Ook organiseerde expert De Onkruidenier een aantal workshops ‘Malburgse bermthee maken’ tijdens Ruimtekoers Festival waarbij zij samen met inwoners de wilde planten die groeien in de wijk in kaart brachten én mogelijke toepassingen ervan ontdekten. Deze workshops leidden tot een kleurrijk groen collectief van inwoners die zich willen inzetten voor het vergroenen en gezonder maken van de eigen leefomgeving.

Inwoners, ontwerpers en winkeliers vormen samen als Werkplaats de Paardenbloem een ‘kleurrijk-groen’ collectief. Zij ontdekken de mogelijkheden van (on)kruid in de wijk, en ontwerpen en realiseren samen vernieuwende groenprojecten voor de betonnen publieke ruimte. En dat is nodig, want de klimaatverandering vraagt om snel collectief handelen om de leefomgeving leefbaar te houden.

Vergroening van de Drieslag en Werkplaats de Paardenbloem

De vergroening van de Drieslag is onderdeel van het Stadsmakersprogramma Werkplaats de Paardenbloem. Werkplaats de Paardenbloem werkt nu samen met Gemeente Arnhem, de winkeliers van de Drieslag en met diverse partners aan de vergroenen van De Drieslag. Samen hebben zij momentum en draagvlak – dat in 2020 door Werkplaats de Paardenbloem is gecreëerd – om winkelcentrum de Drieslag vanuit de gedeelde wensen en behoeften te vergroenen. De stalen pergola wordt voorzien van eetbare planten en kruiden die worden onderhouden door een coalitie van winkeliers en inwoners. En de pleinen krijgen een groene invulling mede ontworpen door opnieuw die coalitie.