Yasser Ballemans Soul Search City

Maak een spel voor en over je eigen stad!

Arnhem, 026, de mooiste stad van Nederland. Toch? Of zie jij nog wel wat dingen die beter zouden kunnen in de stad? 

Vijf jongeren (circa 16 t/m 22 jaar) werken mee aan het bedenken, maken en spelen van een groot spel in de publieke ruimte dat uitnodigt tot een gesprek over de stad en jouw wijk. Dit doen ze samen met beeldend kunstenaar Yasser Ballemans. We beginnen met workshops van experts en een onderzoek naar wat er speelt in Arnhem Zuid. Dan gaan we gaan aan de slag met hout, metaal en gerecycled kunststof. We eindigen met het spelen van het spel, samen met mensen uit de wijk, mensen van de gemeente en wie weet doet zelfs de burgermeester wel mee! 

Het project bestaat uit 3 stappen: 

 1. Gamestorm – Onderzoeken

We doen workshops met experts en kijken hoe we die kennis kunnen gebruiken om in kaart te brengen wat de wijk kenmerkt. Tot slot bedenken we hoe een spel deze thema’s kan behandelen.

Deze workshops vinden plaats op 6, 12 en 13 januari

2. Gamebuilding – Maken

Handen uit de mouwen. We gaan zagen, schilderen, schroeven en lijmen om het spel te maken dat we hebben bedacht. Trek kleding aan die vies mag worden. Wij zorgen voor genoeg gereedschap! 

Deze workshops vinden plaats op 2, 3 en 9 april

3. Gameplay – Presenteren

In september presenteren we het Soul Search City spel. We nodigen bestuurders, ouders, jongeren en andere interessante mensen uit om mee te doen en al spelend een gesprek aan te gaan over de wijk. 

Deze workshops vinden plaats op 2, 3 en 10 september

Heb je vragen? Mail ze naar renee@ruimtekoers.nl

Soul search city? Op zoek naar de ziel van de stad

Er is een brief uit de toekomst ontvangen; in de toekomst is onze wijk uit elkaar gevallen door een gebrek aan verbinding. Overal liggen brokstukken en die moeten snel weer bij elkaar komen. Gelukkig zijn er foto’s van de plekken en hints voor de locaties zodat ze wel terug te vinden zijn, maar eenvoudig wordt het niet. Help jij mee alle brokstukken te vinden en deze opnieuw samen te voegen door over de wijk van gedachten te wisselen en de bouwstenen in een sculpturaal spel bezieling te geven? 

Samen met Arnhemse jongeren bedenkt, ontwerpt, maakt en presenteert Yasser een levensgroot, mobiel en kunstzinnig sculpturaal spel in de publieke ruimte. Waarmee het perspectief van de jongeren op de inrichting en de sociale structuur van onze stad, als serieuze boodschap in de beleidskamers terechtkomt. Doordat de sculptuur een spel is, worden er keer op keer, in oneindige variatie, toekomstbeelden van de stad gecreëerd, waardoor het spel mensen op stadsniveau bereikt en betrekt.

Voorloper The Next Bridge in 2019

In 2019 ging Yasser al namens Ruimtekoers aan de slag in de wijk. Met het project The Next Bridge hoorde hij van jongeren dat zij op zoek zijn naar verbinding met familie. Daarop daagde hij de jongeren uit om familiewaardeschilden te maken. Deze werden na afloop gepresenteerd op een grote triomfboog om zo de waarden te eren en te delen met de wijk.

Tijdens dit project was er nog veel meer contact en uitwisseling met de jongeren. Tijdens het samen maken van de schilden werd duidelijk dat jongeren zich niet uitgedaagd voelen na schooltijd, zich soms onveilig voelen in hun eigen publieke ruimte van de wijk en zich niet uitgenodigd voelen om deel te nemen over gesprekken over ontwerp en beleid van de wijk. Dat klinkt heel technisch maar het komt er op neer dat de jongeren aangeven dat ze graag betrokken willen zijn bij hoe hun eigen leefomgeving eruit komt te zien en dat ze daar ook ideeën over hebben.

Meerstemmigheid in stedelijke ontwikkeling

Dus, aan de slag! Yasser en Ruimtekoers zien de deze wijk – Malburgen in Arnhem-Zuid – als de plek waar er eindelijk gewerkt gaat worden aan volwaardige inbreng van jongeren. Het doel van Soul Search City is om meerstemmigheid te creëren in de stadsontwikkeling, door het perspectief van de jongeren een volwaardige plek te geven in de ontwikkeling van de wijken in de stad waar zij wonen. Inherent hieraan is het doel om een toegankelijk en interactief kunstwerk te maken, waarin ‘de meerstemmige en inclusieve stad van de toekomst’ telkens opnieuw wordt gecreëerd door de inwoners. Het kunstwerk toont zo, keer op keer, het toekomstbeeld van een artistieke bezielde stad, gemaakt voor en door iedereen.

Spel en kunstworkshops

Yasser gebruikt spel, omdat het unieke mogelijkheden biedt voor zijn onderzoek naar collectieve verbeelding en creatie. Yasser betrekt de jongeren via verschillenden kunstworkshops die zorgvuldig worden vormgegeven middels zijn ervaren kunstpraktijk en die worden verrijkt met de kennis van experts. De kunstworkshops zijn oefeningen in hoe Yasser spelregels, settings en verhoudingen kan organiseren, die afwijken van de gangbare norm en daardoor kunnen bijdragen aan meer verbeelding en bezieling in het proces, en daarmee het resultaat. Afgelopen maanden heeft Yasser samen met jongeren de behoeften verkend, ideeën gedeeld en eerste schetsen gemaakt. Daarnaast heeft hij adviezen ingewonnen bij verschillende experts: een psycholoog, een stedenbouwkundige en een professionele spelontwerper.

Aankomend jaar werkt Yasser samen met de jongeren van de Jeugdwijkraad aan het Soul Search City Spel met als doel om in het najaar een eerste versie met elkaar en publiek te spelen en de ambitie om het spel in 2022 door heel Arnhem te lanceren. Ben je enthousiast en wil je meedoen? Mail naar renee@ruimtekoers.nl

Partners en samenwerkingen

Soul Search City wordt mogelijk gemaakt door onderstaande partners:

Over de makers

Yasser Ballemans

Sociaal en beeldend kunstenaar Yasser Ballemans werkt in en met community’s aan nieuwe rituelen. Zijn werk bestaat meestal uit sculpturen in de publieke ruimte en zijn te vinden in Amsterdam, Utrecht, Nieuwegein en Arnhem.