Yasser Ballemans Soul Search City

Speel je mee met Soul Search City?

Er is een brief uit de toekomst ontvangen; in de toekomst is onze wijk uit elkaar gevallen door een gebrek aan verbinding. Overal liggen brokstukken en die moeten snel weer bij elkaar komen. Gelukkig zijn er foto’s van de plekken en hints voor de locaties zodat ze wel terug te vinden zijn, maar eenvoudig wordt het niet. Help jij mee alle brokstukken te vinden en deze opnieuw samen te voegen door over de wijk van gedachten te wisselen en de bouwstenen in een sculpturaal spel bezieling te geven? 

Beeldend kunstenaar Yasser Ballemans maakte in samenwerking met de Jeugdwijkraad van Malburgen, WijkLab en Ruimtekoers een sculpturaal spel dat uitnodigt tot een speurtocht door de wijk, tot samen bouwen en een gesprek over wat de wijk bezieling geeft. Op 3 en 4 september nodigen we je uit om van 15 tot 17 uur het Soul Search City Spel te spelen in de Arnhemse wijk Malburgen. Meld je hieronder alvast aan!

duim omhoog

Soul search city? Op zoek naar de ziel van de stad

Samen met Arnhemse jongeren bedenkt, ontwerpt, maakt en presenteert Yasser een levensgroot, mobiel en kunstzinnig sculpturaal spel in de publieke ruimte. Waarmee het perspectief van de jongeren op de inrichting en de sociale structuur van onze stad, als serieuze boodschap in de beleidskamers terechtkomt. Doordat de sculptuur een spel is, worden er keer op keer, in oneindige variatie, toekomstbeelden van de stad gecreëerd, waardoor het spel mensen op stadsniveau bereikt en betrekt.

Voorloper The Next Bridge in 2019

In 2019 ging Yasser al namens Ruimtekoers aan de slag in de wijk. Met het project The Next Bridge hoorde hij van jongeren dat zij op zoek zijn naar verbinding met familie. Daarop daagde hij de jongeren uit om familiewaardeschilden te maken. Deze werden na afloop gepresenteerd op een grote triomfboog om zo de waarden te eren en te delen met de wijk.

Tijdens dit project was er nog veel meer contact en uitwisseling met de jongeren. Tijdens het samen maken van de schilden werd duidelijk dat jongeren zich niet uitgedaagd voelen na schooltijd, zich soms onveilig voelen in hun eigen publieke ruimte van de wijk en zich niet uitgenodigd voelen om deel te nemen over gesprekken over ontwerp en beleid van de wijk. Dat klinkt heel technisch maar het komt er op neer dat de jongeren aangeven dat ze graag betrokken willen zijn bij hoe hun eigen leefomgeving eruit komt te zien en dat ze daar ook ideeën over hebben.

Meerstemmigheid in stedelijke ontwikkeling

Dus, aan de slag! Yasser en Ruimtekoers zien de deze wijk – Malburgen in Arnhem-Zuid – als de plek waar er eindelijk gewerkt gaat worden aan volwaardige inbreng van jongeren. Het doel van Soul Search City is om meerstemmigheid te creëren in de stadsontwikkeling, door het perspectief van de jongeren een volwaardige plek te geven in de ontwikkeling van de wijken in de stad waar zij wonen. Inherent hieraan is het doel om een toegankelijk en interactief kunstwerk te maken, waarin ‘de meerstemmige en inclusieve stad van de toekomst’ telkens opnieuw wordt gecreëerd door de inwoners. Het kunstwerk toont zo, keer op keer, het toekomstbeeld van een artistieke bezielde stad, gemaakt voor en door iedereen.

Spel en kunstworkshops

Yasser gebruikt spel, omdat het unieke mogelijkheden biedt voor zijn onderzoek naar collectieve verbeelding en creatie. Yasser betrekt de jongeren via verschillenden kunstworkshops die zorgvuldig worden vormgegeven middels zijn ervaren kunstpraktijk en die worden verrijkt met de kennis van experts. De kunstworkshops zijn oefeningen in hoe Yasser spelregels, settings en verhoudingen kan organiseren, die afwijken van de gangbare norm en daardoor kunnen bijdragen aan meer verbeelding en bezieling in het proces, en daarmee het resultaat. Afgelopen maanden heeft Yasser samen met jongeren de behoeften verkend, ideeën gedeeld en eerste schetsen gemaakt. Daarnaast heeft hij adviezen ingewonnen bij verschillende experts: een psycholoog, een stedenbouwkundige en een professionele spelontwerper.

Aankomend jaar werkt Yasser samen met de jongeren van de Jeugdwijkraad aan het Soul Search City Spel met als doel om in het najaar een eerste versie met elkaar en publiek te spelen en de ambitie om het spel in 2022 door heel Arnhem te lanceren. Ben je enthousiast en wil je meedoen? Laat het weten via het formulier bovenaan deze pagina!

Partners en samenwerkingen

Soul Search City wordt mogelijk gemaakt door onderstaande partners:

Over de makers

Yasser Ballemans

Sociaal en beeldend kunstenaar Yasser Ballemans werkt in en met community’s aan nieuwe rituelen. Zijn werk bestaat meestal uit sculpturen in de publieke ruimte en zijn te vinden in Amsterdam, Utrecht, Nieuwegein en Arnhem.