Team RuimtekoersRuimtekoers Academie

Ben jij de maker van morgen?

Voor de makers van morgen in heel Nederland organiseren we de Ruimtekoers Academie. In een reeks van lezingen, workshops en gesprekken in publieke ruimte helpen we makers met de ontwikkeling en verdieping van hun inhoudelijke deskundigheid en artistiek vakmanschap. Zo maken we de cultuurparticipatiesector en haar makers weerbaarder en zorgen we ervoor dat nóg meer cultuurmakers tijdens én na de Coronapandemie samen kunst blijven maken die ertoe doet.

Meld je aan voor de academie

Het gehele programma wordt nog bekend gemaakt. Wil je je nu al aanmelden? Dat kan via het formulier hieronder.

De aanpak van Ruimtekoers

Bureau Ruimtekoers is sinds 2015 het platform waar kunstenaars en ontwerpers samen met overheden en cultuurmakers als inwoners, publiek en ondernemers de lege ruimte in de wijk gebruiken om met participatieve kunst- en cultuurprojecten nieuwe ideeën en richtingen te verkennen voor het samenleven in de toekomst. In zogenaamde Stadsmakersprojecten maken inwoners als nieuwe of gevorderde cultuurmaker met begeleiding van de kunstenaar kunst gebaseerd op een vraagstuk in de directe leefomgeving van de inwoners. Deze nieuwe type projecten zijn het beste te omschrijven als een combinatie van community arts, cultuurparticipatie en burgerparticipatie.

De gevolgen van de Coronapandemie

Makers en cultuurmakers hebben de negatieve gevolgen van een kwetsbare cultuursector aan den lijve ondervonden. Het was nauwelijks mogelijk om binnen de geldende maatregelen de programma’s te organiseren, opdrachten vielen weg en inkomen droogde op. De ontwikkeling van makers ligt stil doordat zij via tijdelijke bijbanen elders aan de inkomsten komen.

Samen willen we werk maken van een sterke en weerbare cultuursector. De sector wordt niet weerbaarder door louter overheidsinvesteringen in culturele instellingen, maar doordat wij – de makers – de waarde van kunst- en cultuurparticipatie tonen aan de gehele samenleving (en niet alleen aan de bezoekers die toch wel naar het museum of de schouwburg gaan).

Kunst en de samenleving

Het is tijd dat er makers opstaan met een nieuw elan. Makers die niet alleen ‘Kunst’ maken, maar met hun artistiek vakmanschap cultuurmakers enthousiasmeren bij te dragen aan de eigen leefomgeving en de ontwikkeling van zichzelf als mens door het zelf maken van die kunst. Want wanneer kunst een onderdeel is van het dagelijks leven, wanneer de meerwaarde van het kunstenaarsperspectief in het gezamenlijk maken van beleid wordt getoond, wordt kunst onmisbaar voor onze samenleving. Hoe meer mensen kunst maken, hoe waardevoller de kunst en dus hoe weerbaarder en onmisbaarder de sector is. De maker van morgen is dus een maker en cultuurprofessional die community’s ontwikkelt en versterkt. Om makers klaar te stomen voor de toekomst bieden we een programma aan om artistiek en inhoudelijk verdiepen en ontwikkelen door te leren over het nemen van eigen initiatief, nieuwe methoden en handvaten om zelf aan de slag te gaan.