Esther de Haas & Karlijn van Kruchten Iedereen wordt mens

Hoe het samen bedenken en maken van een theatervoorstelling mensen die leven in armoede een zetje in de rug kan geven

Samen met mensen die leven in armoede en specifiek klanten bij Voedselbank Arnhem bedenken, maken en spelen theatermakers Karlijn van Kruchten en Esther de Haas een muziektheatervoorstelling: Iedereen wordt mens. Als een ode aan de tomeloze inzet van de honderden vrijwilligers die actief zijn bij Voedselbank Arnhem. Door de actieve participatie bij de muziektheatervoorstelling krijgen mensen die leven in armoede een stem. Om zo het taboe rondom de gevoelens van angst, schaamte en schuld die mensen die leven in armoede ervaren te verminderen.

Cultuur als levensbehoefte

Daarmee onderzoeken de theatermakers én de deelnemers samen op welke wijze de actieve participatie bij cultuur van deze specifieke doelgroep (structureel) kan worden versterkt. Zodat de positieve effecten die cultuurbeleving te bieden heeft voor iedereen toegankelijk worden. Bovendien strijden zij zo voor cultuurdeelname als basisbehoefte voor de mens. Net zoals een dak boven je hoofd, kleren aan je lijf en voedsel op je bord dat zijn.

Armoede in Arnhem

Armoede lijkt soms ‘onzichtbaar’ terwijl de cijfers er niet om liegen. 1 op 5 huishoudens in Arnhem leeft minimaal een jaar met een laag inkomen en 1 op de 8 huishoudens minimaal 4 jaar. 50% van deze huishoudens leeft van een ‘uitkering sociale voorziening’. Dit zijn 3.500 gezinnen met 4.700 kinderen. Mensen in armoede hebben vaak last van depressie, weinig vertrouwen, sociaal isolement, slechte gezondheid, stress, psychische problemen, schaamte, slecht slapen en veel zorgen. Dit verhindert hen in ontwikkeling en het vinden van kansen. Zorgt voor een groter isolement en minder kans op een baan, wat weer zorgt voor stress, slecht welzijn en nog een hoger risico op armoede. Maar om hulp te vragen voelen zij dat ze zich over een flinke drempel heen moeten stappen. De schaamte is zo hevig armoede in de taboesfeer is geraakt. Armoede is onzichtbaar.

Gelukkig zijn er manieren op te helpen en één daarvan is de deelname aan cultuur. Van deelname aan culturele en kunstzinnige activiteiten is bekend dat ze bijdragen aan het concentratie-en leervermogen. En de emotionele intelligentie en heel veel andere creatieve en sociale competenties. En uiteindelijk zorgt deelname aan cultuur ervoor dat eigen kwaliteiten worden aangesproken waardoor veerkracht, zelfvertrouwen en eigenwaarde groeit.

‘Vrijwilligen’ als onderzoek

De foto’s zijn gemaakt door Miret Pelgrom tijdens de presentatie van het voor-onderzoek. Dat Esther en Karlijn uitvoerden als vrijwilliger bij de Voedselbank in Arnhem. Vanuit die ervaringen ontstond het idee om een ‘dialoogvoorstelling’ te maken als vooronderzoek. Tijdens het maakproces hebben de makers zich verdiept in relevante literatuur en dossiers. En zijn er gesprekken gevoerd met klanten en ex-klanten bij Voedselbank Arnhem, vrijwilligers en bestuursleden. Zo ook met professionals bij andere organisaties en instellingen en beleidsmakers bij gemeente Arnhem. Na de voorstellingen hebben er nagesprekken plaatsgevonden met de 50 aanwezigen per voorstellingen. Iedereen wordt mens is de volgende stap

Aan de slag, doe je mee?

Vanaf het voorjaar van 2021 starten Esther, Karlijn, Team Ruimtekoers en de Voedselbank Arnhem met het project. Alle hulp is welkom. Dus heb jij een idee, of wil je bijdragen? Laat het weten via info@ruimtekoers.nl.

Dit programma wordt mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie, Stroomversneller van Schakel025 en gemeente Arnhem.

Over de makers

Esther de Haas

Esther de Haas (1993) is zangeres, muziektheater maker, performer en docent. Ze is 2019 afgestudeerd aan de opleiding Muziektheater van ArtEZ. Momenteel maakt ze voorstellingen over hedendaagse thema's en speelt ze jongerenvoorstellingen met een maatschappelijke boodschap.

Karlijn van Kruchten

Karlijn van Kruchten (1996) is een maatschappelijke betrokken muziektheater performer, maker, actrice en zangeres. Ze is 2019 afgestudeerd aan de opleiding Muziektheater van ArtEZ. Ze is actief bij verschillende gezelschappen en projecten en werkt veel vanuit maatschappelijke vragen en thema's aan het verbinden van mensen en ideeën.