De projecten van Ruimtekoers

De projecten van Ruimtekoers in 2021

Met Ruimtekoers betrekken we iedereen bij vraagstukken in hun eigen leefomgeving door het organiseren van kunst- en cultuurprojecten. Onze kunstenaars en ontwerpers werken samen met inwoners, ondernemers en zelfs beleidsmakers aan nieuwe oplossingen. In het project Zuiderstroom staat bijvoorbeeld de vraag centraal: “hoe jongeren in een kwetsbare situatie zoals armoede en criminaliteit daar uit kunnen komen”. Bij het project Zonnestof bedenken we met elkaar nieuwe oplossingen voor het opwekken van energie via je kleding of meubilair met zonnecellen. Deze projecten noemen we stadsmakersprogramma’s, want samen maken we de stad!

Ruimtekoers Festival & Academie

Een van de projecten is het jaarlijkse community arts festival Ruimtekoers in Malburgen. In september nodigen we dan al onze buren uit om samen te genieten van eten, drinken, muziek, theater en dans. En met interactieve workshops leren we samen over hoe we onze wijk nog mooier, fijner en beter kunnen maken. Naast de projecten en het community arts festival organiseren we ook inhoudelijke programma’s met lezingen en debatten in de Ruimtekoers academie. Speciaal voor kunstenaars die net zoals wij in wijken met inwoners projecten willen organiseren.

De werkwijze van Ruimtekoers

Ruimtekoers nodigt kunstenaars meerdere jaren achter elkaar uit om een bijdrage te leveren. Het eerste jaar staat in het teken van kennismaking met de omgeving, de aanpak, het netwerk en het thema. Na het eerste jaar worden resultaten verwerkt en meegenomen naar het tweede jaar. Vanaf het tweede jaar worden de kunstenaars aangemoedigd als co-curator op te treden en makers uit te nodigen.