Speurtochten door je wijk Dit is het Soul Search City Spel

Op pad met de jongeren van de Jeugdwijkraad en kunstenaar Yasser Ballemans

“Dit is een brief uit De Toekomst. Van je mede-wijkbewoners die jouw hulp hard nodig hebben. De buurt is door een gebrek aan verbinding uit elkaar gevallen ☹. De brokstukken van de toekomstige wijk liggen verspreid bij onze bondgenoten in het heden op verschillende locaties in de wijk.”

Op zoek naar brokstukken van je eigen wijk

Zo begon de middag waarin we het Soul Search City spel speelden. We kregen een brief met daarin de opdracht om in Malburgen opzoek te gaan naar brokstukken. Daarbij kregen we aanwijzingen over waar de brokstukken te vinden zijn.

We gingen op pad en aan ons de taak om de brokstukken te vinden, bij elkaar te brengen en uiteindelijk bezield te laten raken door onze dromen en fantasieën. Zo kan de wijk van de toekomst weer heel worden. “Een beetje minder praten nu, want we moeten wel opletten!” Klonk al snel nadat we waren vertrokken. En dat is waar, we moesten goed speuren en de omgeving om ons heen in ons opnemen om de verborgen brokstukken te vinden. En die vonden we! Achter een elektriciteitskast, bij mensen thuis én in een winkel op de Drieslag.

Ideeën over het vormgeven van een stad

Eenmaal terug in het Timmerhuis spreidden we alle brokstukken uit op de tafel. Samen met de andere groep hadden we heel wat stukken verzameld. De brokstukken hadden allerlei verschillende vormen, sommigen waren heel puntig, andere juist rond en zacht. Hoe ze daar op tafel stonden riep al allerlei ideeën over het vormgeven van een stad op.

Nu was aan ons de taak om samen de stad op te bouwen met waarden die wij belangrijk achtten voor de wijk van de toekomst. Één voor één schreven we die waarden op de brokstukken, zoals respect, moeilijkheden overwinnen, samenhang, stralen, aandacht en verbreden. “We moeten in Malburgen ons perspectief verbreden, meer uit de bubbel van deze wijk treden. Het is een mooie wijk, maar hierbuiten zijn veel plekken die ook van alles te bieden hebben. Door die te bezoeken kunnen we ons perspectief verbreden én verdiepen en daarmee Malburgen ook een fijnere plek maken.” Zo speelden we deze middag een spel én bouwden we samen de wijk van de toekomst op.

Meer weten over het project. Kijk dan eens hier!