Soul Search City Een spel om samen de stad te bouwen vanuit je eigen waarden

Stel: je krijgt een noodkreet uit de toekomst. De wijk is in brokstukken uiteen gevallen, door een gebrek aan verbinding. De brokstukken liggen verspreid in de wijk. In de brief staat een oproep of je wilt helpen om ze terug te vinden en bij elkaar te brengen. Via aanwijzingen (hints over de plek, een foto van een letter, een huisnummer of een ander detail) kom je bij de vindplekken terecht. Daarbij heb je waarschijnlijk de hulp van andere (buurt-)bewoners nodig … klinkt als de start van een goed spel toch?

duimen omhoog!

Het Soul Search City Spel

Dit is in het heel kort de opzet van het Soul Search City Spel. Beeldend kunstenaar Yasser Ballemans kwam op 11 juni naar Malburgen. Samen met Sikko Cleveringa (onder meer teamleider WijkLab Arnhem) en drie leden van de Jeugdwijkraad Malburgen ging hij brainstormen over verdere invulling van het spel en de opzet van een proefspelsessie. Onderdeel van de middag was ook een kleine geocache route door de wijk, om alvast inspiratie op te doen. Want ook in het Soul Search City Spel komt waarschijnlijk een geocache(-achtig) zoekonderdeel. Bij Riga, Niham en Morwarid van de Jeugdwijkraad kon dit al op veel enthousiasme rekenen.

Samen het spel bedenken

Maar eerst gingen ze binnen in het Timmerhuis aan tafel om naar de ‘proefbrokstukken’ op schaal te kijken die Yasser had meegebracht. Hij heeft ze bekleed met schoolbordmateriaal, zodat iedereen die dat wil er met krijt op kan schrijven. “Dit zijn zomaar wat proefvormen in een veel kleinere maat”, legt hij uit. “Ik denk aan verschillende objecten die allemaal een waarde kunnen vertegenwoordigen voor mensen. Als al die ‘gevonden voorwerpen’ uit de hele wijk uiteindelijk bij elkaar gebracht worden, wil ik een gesprek laten ontstaan over wat waar moet komen te staan in de eindopstelling van het spel. Zo gaan we als het ware samen de stad opbouwen uit verschillende vormen, die staan voor bepaalde waarden.”

Riga pakt een object van tafel met drie verschillende uitsteeksels vanuit één basis. “Dus dit zou bijvoorbeeld ‘diversiteit’ kunnen zijn? Ik zie hierin drie verschillende vormen, maar door hun basis zijn ze toch samen. Dat vind ik wel mooi. Die zou ik op een belangrijke plek zetten.” Yasser knikt. “Precies, zoiets heb ik in gedachten voor het spel. Ik zorg ook dat de vormen stapelbaar zijn, zodat je ook symbolisch kunt aangeven dat iets hoger moet staan of misschien moet steunen op een ander object of een andere waarde.”

Wees creatief en kijk verder dan je neus lang is

De dames zijn enthousiast. Ze willen wel graag even op pad en kijken of het geocachen ‘te doen’ is. Hoe moeilijk of makkelijk moet dat zijn, zodat het leuk is voor iedereen om deel te nemen? Morwarid oppert: “Er moet wel uitdaging in het spel zitten! Maar misschien kun je trapsgewijs hints geven? Dat iemand die het graag moeilijk houdt, minder hints ‘opent’ dan iemand die het liever wat gemakkelijker houdt? Het moet natuurlijk aanlokkelijk zijn om mee te doen voor mensen van alle leeftijden en alle culturen, bijvoorbeeld.” Eenmaal in de wijk ontpoppen de dames zich tot ware spoorzoekers. Riham leest: “Nog 25 meter en dan op ooghoogte kijken. De hint is: een klein stukje geschiedenis.” Morwarid snapt al snel dat je (net als in het echte leven) soms wat verder moet kijken dan je neus lang is en frunnikt handig een thermometertje van de muur waarachter inderdaad het te vinden objectje zit verstopt (een klein boekje waarin andere deelnemers een berichtje achterlaten).

Een spel met gecoache elementen

Terug in het Timmerhuis zijn ze het erover eens dat het uiteindelijke spel ook een geocache element moet hebben. Samen overleggen ze over het proefspelen: dat het moet gebeuren in vier groepjes van drie mensen. Riga, Niham en Morwarid bieden aan om ieder mee te gaan met een ander groepje om zo deelnemers uitleg te kunnen geven en om hun reacties op te halen. De proef staat nu gepland op 24 juni. Ze bedenken verder nog mogelijke verstop-locaties in de wijk en beloven in het weekend na te denken over mogelijke vormen voor de objecten van Yasser. Sikko geeft aan dat er – naast het gesprek over het belang van verschillende waarden – meer gesprekselementen kunnen worden toegevoegd. Zoals: hoe creëer je meer verbinding tussen mensen en tussen wijkdelen, hoeveel huizen wil je slopen en vervangen voor nieuwbouw? Ook stipt hij aan dat het eind van het spel nog extra aandacht verdient. Kun je winnen? Hoe dan en waarom? Wat zijn daarvoor de spelelementen? Yasser keert met heel wat nieuwe input terug naar Amsterdam. Afgaand op het enthousiasme van deze middag komt het wel goed met de zoektocht naar de ziel van onze wijk!

Meedoen met het spel?

Het spel wordt nu nog voorbereid door dit superteam. Op 3 en 4 september is iedereen uitgenodigd mee te doen. Kan je niet wachten? Meld je hier dan alvast aan!