Over Bureau Ruimtekoers kunst en cultuur als middel

Het bureau achter het festival Ruimtekoers

Bureau Ruimtekoers onderzoekt met makers, bewoners, publiek, overheden, beleidsmakers, ondernemers en wetenschappers in actieve cultuurparticipatieprojecten nieuwe ideeën, dromen en richtingen voor het samenleven in de stad. Deze stadsmakersprogramma’s vinden plaats midden in de stad waar mensen hun boodschappen doen en naar school gaan.

Kunst en cultuur als middel

Dat is belangrijk, want in groeiende steden wonen we met steeds meer mensen op hetzelfde stukje grond. Dan moeten we samen ervoor zorgen dat die waardevolle publieke ruimte van ons allemaal blijft én dat wie inzetten om fijn met elkaar om te blijven gaan. Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol bij het oplossen van deze ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen die ons allemaal aan gaan. Want kunst en cultuur prikkelen de verbeelding én initiëren ontmoetingen. En die twee hebben we hard nodig om nieuwe, positieve toekomstbeelden te schetsen als mogelijke oplossingen voor iedereen. Bureau Ruimtekoers zet bovendien in op een actieve participatie bij deze kunst- en cultuurprojecten, alleen op die manier is het mogelijk een nieuwe koers te ontwikkelen voor en met iedereen. Dat is wat Ruimtekoers wil: door verbeelding en ontmoeting in de directe leefomgeving van mensen kansen tonen voor samenleving.

Methodiek: de stadsmakersprogramma’s

Bureau Ruimtekoers gaat deze uitdaging aan met haar stadsmakersprogramma’s. Een stedelijk en cultureel onderzoek verpakt in een toegankelijk cultuurparticipatieactiviteit. In dit onderzoek verkennen we samen we nieuwe ideeën, dromen en richtingen voor het samenleven in de stad door een actieve participatie bij cultuurprojecten geïnspireerd op maatschappelijke thema’s.

  • Idealen en waarden van de cultuurmakers: In een stadsmakersprogramma werkt een zorgvuldig geselecteerde maker aan het ophalen van waarden en idealen van mensen in een samenlevingscontext én ontwikkelen zij samen een mogelijk tastbaar toekomstalternatief voor die idealen.
  • Een momentum in Arnhem-Zuid: Dat alternatief presenteren zij toegankelijk in de publieke context. En door meerdere programma’s te organiseren ontstaat er een momentum voor het gebied: Arnhem-Zuid. Het publiek komt er niet meer om heen en zo is het gehele programma een positieve campagne voor meer betrokkenheid bij cultuur én de leefomgeving.
  • Een nieuwe zeggingskracht voor cultuurparticipatie: De actieve participatie bij cultuur gaat dus niet alleen om het beoefenen van ervan, stadsmakersprogramma’s geven een nieuwe zeggingskracht aan de beoefening doordat deze direct gekoppeld is aan de idealen die de cultuurmakers hebben voor de eigen leefomgeving. Makers gebruiken de kunstvorm als de taal en de participatie van het publiek bij die vorm als de woorden.
  • De cultuurparticipatie brengt gesprek over de leefomgeving op gang: Het is niet alleen de presentatie van het toekomstalternatief dat aantrekkelijk is voor alle doelgroepen buiten de participatiegroep, het is de weg naar de presentatie toe die essentieel is. Door samen te werken aan tastbare toekomstalternatieven voor je eigen leefomgeving komt het gesprek en de betrokkenheid op gang. Daar ontstaan de verbindingen, ideeën en vervolgtrajecten die richting blijvende verandering.
  • Projecten vinden doorgang na de presentatie: Het programma is laagdrempelig door te werken met bestaande vormen van cultuurparticipatie te versterken. En door te werken met makers die de participerende manier van werken in de vingers hebben. Én met organisaties in de omgeving die dit al uitvoeren. De blijvende positieve verandering betekent ook nadrukkelijk dat de vormen van de actieve participatie bij cultuur doorgang vindt na het project