Nieuw jaar, wéér volop kansen: Van festival naar programma’s met stadsmakers

Nieuw jaar, wéér volop kansen!

Kansen om samen te werken aan oplossingen voor vraagstukken in de eigen wijk. Dat is belangrijk want iedereen heeft recht op toegang tot het samenwerken aan die oplossingen. Maar in de praktijk blijkt dat tegen te vallen. Deelname is behoorlijk ontoegankelijk en vaak is het een select groepje inwoners dat meedoet met participatie in de eigen wijk. Dat kan, nee, moet anders! 

Dus ook in 2021 breekt Ruimtekoers een lans voor de participerend ontwerper en de geëngageerde kunstenaar. Om samen met inwoners en beleidsmakers tastbare en culturele toekomstbeelden te maken als mogelijke oplossingen. Want de ontwerper en kunstenaar zijn een kei in het realiseren van ontmoetingen én weten mogelijke oplossingen te verbeelden die iederéén inspireren.

Ruimtekoers transformeert van een weekendfestival naar een festival dat misschien wel een jaar kan duren. Ruimtekoers was altijd al een bundeling van verschillende programma’s die zich in hetzelfde weekend presenteerden. Dat laten we nu los. De programma’s presenteren zich nu op verschillende momenten in het jaar. Dat is goed nieuws, want zo kunnen we de uitkomsten veel beter agenderen bij instellingen en overheden, en het publiek heeft geen last meer van de die keuzestress tijdens een festival, zij kunnen overal bij zijn.

Iedereen is een stadmaker

Een van de projecten die we dit jaar organiseren is het Ruimtekoers Wijkfeest. In september organiseren we samen met initiatiefnemers in Malburgen alsnog een jaarlijks feestje – dat wel opvallend lijkt op een festival. En bij de andere projecten gaan we uit van het motto: “Iedereen is een stadsmaker!”, want iedereen heeft recht op toegang tot het samen aangaan van vraagstukken in je eigen buurt, wijk of stad. Zo maken we samen de samenleving rechtvaardig. Ruimtekoers lanceert zogenaamde stadsmakersprogramma’s waarin kunstenaars en ontwerpers samen met inwoners en beleidsmakers tastbare toekomstbeelden bedenken en maken als oplossing voor die vraagstukken in de leefomgeving. Check onze laatste nieuwsbrief voor de eerste programma-update.