Maak kennis met Marloes: “Kunst maakt de samenleving socialer”

Maak kennis met Marloes

Marloes Verhoeven is programmamaker bij Ruimtekoers. Sinds kort woont ze ook in Malburgen, maar de wijk is niet nieuw voor haar. Van huis uit mag ze dan een Klarendalse zijn (en ze studeerde in Utrecht en woonde onder meer in Zandvoort), ze ging wél in Malburgen naar de basisschool en haar moeder werkte onder meer bij peuterspeelzaal ‘de Vrolijke Ark’ in West. Dat ze nu met Ruimtekoers weer in de wijk werkt, maakt haar blij. ‘Ik heb hier mijn lagereschooltijd gehad, ben Malburgen en mijn klasgenoten daarna een tijd uit het oog verloren. Nu voelt het voor mij alsof ik met Ruimtekoers iets kan teruggeven aan de wijk.’

Marloes: ‘kunst maakt iets in ons wakker’

Volgens Marloes heeft kunst een belangrijke rol in de samenleving, omdat het de ‘zachte’ kant in mensen aanspreekt. ‘Kunst heeft de kracht om empathie op te wekken bij mensen. Het maakt in mijn ogen de samenleving socialer. Maar dan is het wel belangrijk dat iedereen kan meedoen en kan meegenieten van kunst. Veel kunstbeleving, zoals een museum of toneelstuk, richt zich op een kleine groep mensen die uit zichzelf al geïnteresseerd is in dat soort zaken. Ik vind het juist belangrijk om veel meer mensen te inspireren met kunst. Het mooie ervan naar de mensen toe te brengen. Het gaat om veel meer dan in een museum genieten van een schilderij. Denk bijvoorbeeld aan samen met de Onkruidenier iets maken van bloemen uit je eigen straat. Dat zorgt er namelijk voor dat mensen anders gaan kijken naar hun directe omgeving. Het maakt iets nieuws in hen wakker. Dat is het mooie van de aanpak van Ruimtekoers en daarom werk ik daar zo graag aan mee.’

Veelzijdige dame

In haar werk is Marloes eigenlijk de verbinding tussen beleidsmakers, kunstenaars en bewoners. Ieder project waaraan ze werkt, is voor haar weer pionieren en balanceren. Het moet inhoudelijk goed zijn en artistiek kloppen, maar het moet tegelijk aansprekend en toegankelijk zijn. Het moet voor mensen leuk zijn om eraan mee te doen. Momenteel werkt ze aan ‘Iedereen wordt mens’, een project van twee theatermakers in samenwerking met de Voedselbank. Daarnaast werkt ze aan de Picknick op Drieslag die op stapel staat, nog voortvloeiend uit het lentefeest Norooz. En ze is de mogelijkheden aan het verkennen voor een wijkfeest in september.

Buiten Ruimtekoers werkt ze twee dagen op de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU) als accountmanager projectonderwijs. Tot slot is ze bezig aan een eigen project dat heet: ‘Ik rouw nog even door’, samen met onderzoekend ontwerper Mirjam Suiker. Ze onderzoeken waaraan mensen behoefte hebben die een ontregelend verlies van een dierbare meemaken. ‘Mijn vader overleed heel plotseling en ik zag mijn moeders rouwproces. Na een jaar of twee valt alle steun uit de omgeving veelal weg, maar dan is het rouwen nog (lang) niet klaar. We zijn aan het onderzoeken welke gerichte hulp – want iedereen ervaart dat weer anders – we kunnen bieden aan mensen die ook zoiets doormaken.’

Kijk op de wijk

Malburgen veroorzaakt vooral blije, maar ook wel eens gemengde gevoelens bij Marloes. ‘Ik vind het een geweldige wijk. Het is een dwarsdoorsnede van de maatschappij en daar word ik erg blij van. Wat ik moeilijker vind, is dat ik zie dat er bijvoorbeeld kansenongelijkheid is voor kinderen op school. Dat mensen soms echt moeilijk kunnen rondkomen. Of dat er wel heel veel rommel op straat ligt. Des te belangrijker om mensen meer te betrekken bij hun omgeving en om hen via kunst een alternatieve blik op hun leefwereld te bieden.’