Irene Buitenhuis van Movares Hoe gezond zijn Vredenburg en Kronenburg?

Irene Buitenhuis

Vandaag vindt het Ruimtekoers Forum plaats, een symposium over de toekomstbestendigheid van bloemkoolwijken Vredenburg en Kronenburg. Irene Buitenhuis, planoloog en senior adviseur ruimtelijke ordening bij Movares is vandaag aanwezig. Zij zet de door Advies- en ingenieursbureau Movares ontwikkelde tool in, die de potentie meet voor gezond leven in een stad of wijk. “Ons doel vandaag is niet om te zeggen hoe het moet, maar hoe belangrijk het is gezondheid een plek te geven in onze leefomgeving.” 

Waarom sluiten jullie met Movares aan bij Ruimtekoers?
“Wij vinden Ruimtekoers een geweldig event en we vinden het belangrijk stil te staan bij de basis van ons vak. Willen we niet allemaal Nederland een beetje mooier en leefbaarder maken? De energie van Ruimtekoers om ergens iets van te willen maken en het betrekken van mensen, bedrijven en andere organisaties vinden wij bijzonder. Ruimtekoers denkt vanuit kansen en niet in ‘standaarden’.  Die positieve grondhouding onderschrijven we. Iets wat we ook graag uitdragen in onze projecten. 

Ik ben er dan ook trots op dat ik namens en met Movares bijdraag aan het oplossen van maatschappelijk belangrijke en complexe vraagstukken. Vraagstukken op het gebied van infrastructuur, mobiliteit, ruimte, water, energie. En vandaag: vraagstukken over de toekomst van de bloemkoolwijk.” 

Jullie leveren een stevige bijdrage voor het Forum.  Kan je daar iets over vertellen?
“Onze gezondheid is van levensbelang. Met name in stedelijk gebied staat onze gezondheid  vaak onder druk als gevolg van milieufactoren, ruimtedruk en verschillende gebruikersbehoeften. Uit onderzoek blijkt dat 6 % van de ziektelast voortkomt uit factoren in onze fysieke leefomgeving. Het erkennen van het belang van een goede gezondheid en welbevinden van de mens is van groot belang. Dit vraagt om bewustwording bij overheden, projectontwikkelaars, woningcorporaties en andere partijen die plannen maken voor onze fysieke leefomgeving, maar ook bij gebruikers hiervan (bijvoorbeeld bedrijven). Bewustwording geldt natuurlijk ook voor de bewoners zelf. Bewoners moeten gestimuleerd worden zelf een bijdrage te leveren om een gezonde leefomgeving te creëren en een gezond leven te leiden. Movares heeft een tool ontwikkeld om de potentie voor gezond leven in een  stad of wijk te meten. 

Een gezonde fysieke leefomgeving, wie wil dat nou niet? 

Vandaag laten we in een workshop zien hoe gezond Vredenburg en Kronenburg zijn en hoe ze scoren ten opzichte van elkaar. Kloppen de big data, of is de werkelijkheid anders? Wat is de potentie van gezond leven in deze wijken als het gaat om actieve levensstijl, welbevinden en gezonde leefomgeving? En hoe kunnen overheden en inwoners zelf hieraan bijdragen? Ons doel vandaag is niet om te zeggen hoe het moet, maar hoe belangrijk het is gezondheid een plek te geven in onze leefomgeving.” 

Jij gaat vandaag tevreden naar huis als je..
“De aanwezigen bij onze workshop heb kunnen overtuigen van het feit dat het meewegen van gezondheid in de plannen die wij maken niet een last is, maar noodzaak en vaak tot hele mooie oplossingen en weloverwogen keuzes leidt. Ook ben ik ervan overtuigd dat die keuzes dan vaak anders zullen zijn. We maken ze namelijk niet voor onszelf maar voor de gebruikers en bewoners. Een gezonde fysieke leefomgeving, wie wil dat nou niet?