Steun Ruimtekoers

Help Ruimtekoers met haar maatschappelijke missie en wordt vriend!

Vanuit de straten, scholen en wijkcentra bouwen we aan een beweging die oprecht werk maakt van een gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving.

Dat kan alleen wanneer iedereen inspraak heeft in beleidsvorming voor de eigen leefomgeving én toegang heeft tot het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Ruimtekoers is zowel een onderneming als een stichting. De stichting is onafhankelijk met een volledig vrijwillig bestuur en faciliteert de projecten die Ruimtekoers initieert met inwoners, programmamakers, kunstenaars en ontwerpers. Door het werven van fondsen, het adviseren van makers en inwoners en het voeren van projectcoördinatie. Ook deelt de stichting haar relevante inzichten die voortkomen uit onderzoek naar deze projecten met publiek toegankelijke essays, publicaties en bijeenkomsten.

Met jouw steun aan Ruimtekoers: …

  • Stimuleer je de hoognodige gelijkwaardige samenwerking tussen inwoners, beleidsmakers en kunstenaars.
  • Breng je het o zo nodige kunstenaars- en ontwerpersperspectief in bij lokale en regionale beleidsvorming door overheden.
  • Draag je bij aan een rechtvaardige en gelijkwaardige samenleving.

Steun Ruimtekoers en wordt vriend vanaf 99,95 euro per jaar

Word jij vrienden met Ruimtekoers? Dat is win-win deal! Want jij verzekert jezelf en je vrienden, collega’s en/of familie van een mooi uitje naar een van de presentaties van Ruimtekoers. Én je ondersteunt Ruimtekoers in haar maatschappelijke missie. Je bent al vriend van Ruimtekoers vanaf 99,95 euro per persoon per jaar. Als vriend heb je dan recht op het vriendenarrangement tijdens Ruimtekoers Festival in september dat bestaat uit een goed verzorgd diner bij het festival-restaurant A Place To Eat én een voorstelling naar keuze voor twee personen. Vul het formulier hieronder in en we nemen contact met je op!

Geen vriend worden, wel doneren? Dat kan!

Ruimtekoers komt tot stand dankzij subsidies, bijdragen van sponsors en fondsen én door de gewaardeerde steun van jou, ons publiek. Jouw bijdrage is van groot belang om Ruimtekoers Festival 2020 mogelijk te maken. Vul het formulier hieronder in en we nemen contact met je op!
  • iDEAL
  • Creditcard


Giften en donaties

Help Ruimtekoers en wordt vriend of donateur! Stichting Halfvol, de organisator van Ruimtekoers is een culturele ANBI. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra belastingaftrek. Zo is vriend worden van Ruimtekoers nog eens extra voordelig! Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. Stichting Halfvol onderschrijft de Cultural Governance Code.

Doelstelling van Stichting Halfvol is het op een toegankelijke manier onder de aandacht brengen van maatschappelijke thema’s bij een breed publiek door het ontwikkelen van concepten, het organiseren van evenementen, het aangaan van projecten en het verrichten van diverse activiteiten; de kernwoorden voor alle activiteiten die de stichting verricht zijn kunst, cultuur, crossovers, innovatie, ondernemerschap, het maken van concrete verbindingen en “concreet doen”. Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegelden. De directie ontvangt een beloning getoetst aan de CAO Theater & Dans. Het personeel ontvangt een beloning getoetst aan de richtlijnen in de CAO Toneel & Dans. Makers ontvangen honoraria getoetst aan de richtlijnen van kunstenaarshonorarium.nl en code fair pay.

Gegevens van Stichting Halfvol

Stichting Halfvol
RSIN:   854191082
Postadres Stichting Halfvol:
Bovenbeekstraat 21, 6811 CV Arnhem
Contact via: info@halfvol.nl
Jaarverslagen 2017, 2018 en 2019.

nieuwsbrief

meld je aan voor onze nieuwsbrief

* verplichte velden
We gaan vertrouwelijk om met je gegevens