Huisregels

Kom je naar Ruimtekoers? Leuk! Doe alsof je thuis bent. En ja, net als thuis, hebben we wel een aantal regels. 

Huisregels 

1. Er worden geen alcoholische dranken geschonken aan personen onder de 18 jaar. Sterk alcoholische dranken zijn niet verkrijgbaar op het evenement. Zelf drank meenemen is niet toegestaan.

2. Aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers van Ruimtekoers Festival dienen stipt te worden opgevolgd.

3. Een relaxte houding en dito gedrag is een basisvoorwaarde. Bij agressie in toon of houding wordt de toegang geweigerd.

4. Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende seksen, religies en culturen die tijdens het evenement aanwezig zijn. De organisatie streeft een sfeer na waarin het voor iedereen mogelijk is te genieten van het festival.

5. Wij vragen je ons personeel te waarschuwen wanneer je ziet dat iemand onwel is geworden. Wij kunnen er dan voor zorgen dat er eerste hulp verleend wordt.

6. Wij vragen je ons personeel te waarschuwen wanneer je problemen of misdragingen constateert bij andere aanwezigen. Grijp nooit zelf in!

8. Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.

9. Bezoekers die zich op Ruimtekoers luidruchtig gedragen, danwel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen worden daarop aangesproken en wordt de toegang ontzegd.

10. Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren volgt eerst een waarschuwing en daarna – bij herhaling- volgt verwijdering.

11. Bij geweldsmisdrijven en diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie.

12. Het is niet toegestaan drank of etenswaren van buitenaf mee naar binnen te nemen.

13. Slag-, steek- of vuurwapens zijn verboden en worden –indien aangetroffen- door een beveiligingsmedewerker ingenomen en overgedragen aan de politie.

14. Tijdens Ruimtekoers wordt foto en/of videomateriaal opgenomen ten behoeve van promotionele doeleinden. Een ieder die Ruimtekoers bezoekt, stemt toe in het maken van deze opnames en publicatie van het materiaal.

15. De organisatie sluit aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor enige vorm van persoonlijke en/of materiële schade die u als bezoeker kunt oplopen tijdens uw bezoek aan Ruimtekoers.

16. Op diverse plaatsen in de door ons gebruikte locaties wordt meer dan 85 DB(A) aan geluid geproduceerd. Ruimtekoers sluit aansprakelijkheid uit voor nadelige gevolgen of beschadiging die hierdoor wellicht (op korte of lange termijn) aan je gehoor kan optreden. Het verblijf op ons evenement geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Om risico’s te beperf

nieuwsbrief

meld je aan voor onze nieuwsbrief

* verplichte velden
We gaan vertrouwelijk om met je gegevens