Kennispartner en hoofdsponsor Companen onderzoekt: Hoe zorg je voor ontmoeting en verbinding in de openbare ruimte?

Wie of wat zorgt er nou voor dat het leuk wonen is in een wijk? En hoe kan de openbare ruimte in wijken bijdragen aan het creëren van ontmoetingen en verbinding tussen bewoners? Dat gaan we samen met onze hoofdsponsor en kennispartner Companen tijdens Ruimtekoers onderzoeken.  

Companen, adviesbureau voor leefomgeving uit Arnhem, komt naar Ruimtekoers met het Veldlab – een laboratorium waar we samen met professionals, publiek en wijkbewoners onderzoeken wat er wel en niet goed werkt in de openbare ruimte in de wijk. Hoe zorgen we ervoor dat locaties zoals o.a. pleintjes en parken waardevol zijn én blijven voor de mensen die er omheen wonen en er gebruik van maken?  

Met bewoners, wijkprofessionals en kunstenaars trekken we in een driedaags programma de wijk in. We nemen successen onder de loep, maar we kijken ook naar initiatieven en ruimtelijke ontwerpen die minder goed uitpakten dan verwacht. Welke elementen zijn belangrijk om verbinding en ontmoetingen tot stand te laten komen? En wat is de betekenis van een festival zoals Ruimtekoers voor de wijk en de stad?  

Bram Klouwen, directeur van Companen is blij dat een festival zoals Ruimtekoers plaatsvindt in een wijk als Malburgen: “De wijk is de plek waar mensen hun leven leiden. Daar hoort een omgeving bij waar je je thuis voelt en waar je trots op bent. Een project als Ruimtekoers brengt die trots naar de oppervlakte” 

Programma gemaakt door Companen, u bent van harte uitgenodigd deel te nemen

Companen organiseert op Ruimtekoers vier programmas. Alle bevindingen, beelden en ideeën worden in het Veldlab van Companen gedeeld en besproken. 

  • 3 juli: De wijkbewoners aan zet! Een sessie over ervaringen rondom particuliere initiatieven en zelfbeheer in de wijk. Met tips & tricks van en voor de wijkprofessional en actieve bewoners. 
  • 4 juli: Placemaking, hoe werkt dat eigenlijk? Wat draagt bij aan het creëren van een betekenisvolle publieke ruimte? Hoe zorg je ervoor dat mensen zich verbonden voelen met hun omgeving? Op foto’s leggen bewoners en betrokkenen vast wat hun binding met de buurt symboliseert. Inclusief rondleiding met een stedenbouwkundige, een kunstenaar en wijkbewoners met ieder hun eigen visie op het onderwerp. 
  • 5 juli: Functies in de openbare ruimte. Hoe maken mensen eigenlijk gebruik van een openbare plek als een wijkpark? Welke tegengestelde belangen en behoeften zijn er en hoe houd je daar zo goed mogelijk rekening mee? Tijdens de rondgang naar en door het wijkpark leggen we de diversiteit aan behoeften en belangen bloot. Daarna volgt de presentatie en afsluiting van de programmareeks met een borrel op het festival. 

Over Companen

Companen speelt een rol van betekenis op de woningmarkt. Waar besluiten tot stand moeten komen, zorgt Companen voor houvast. Zij zijn voortdurend betrokken bij visies en concepten die bijdragen aan een optimale woon- en leefomgeving. Overal in Nederland – in stad en dorp. 

Voor gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, projectontwikkelaars, provincies en rijk werkt Companen aan zeer diverse opdrachten.   

Zo ondersteunen zij de betrokken partijen bij het doen van wijkanalyses, het begeleiden van samenwerking en het opstellen van wijkvisies. Ook adviseert Companen over maatregelen rond duurzaamheid en helpt bij de decentralisatie rond wonen en zorg.