Bram Klouwen van Companen  Bloeiende toekomst voor de bloemkoolwijk

Ruimtekoers Forum Bloemkoolwijk

Tijdens het Ruimtekoers Forum nemen stedelijke professionals samen de toekomst van de bloemkoolwijk onder de loep. Sociaal geograaf en ex-inwoner van Vredenburg sluit aan met onderzoek- en adviesbureau Companen, waar hij als directeur aan het roer staat. Hij vindt het de hoogste tijd om weg van de tekentafel te gaan en de wijk in te stappen…

Waarom sluit Companen aan bij Ruimtekoers? 
“Ik vind het uitgangspunt van Ruimtekoers enorm waardevol en het sluit goed aan bij ons gedachtegoed. Ruimtekoers neemt ‘het bestaande’ als vertrekpunt. Het is makkelijk om te fantaseren en debatteren over nieuwe dingen… Maar feit is dat mensen altijd leven met het bestaande; ze wonen in al bestaande huizen, hebben uitzicht op bestaande parken, kijken uit op bestaande gebouwen… Daar ligt dus de relevante en échte uitdaging. En dat is ook waar ik mij als professional op richt. Met Companen zoeken we naar manieren om het bestaande toekomstgericht te benutten.”

Jullie leveren een stevige bijdrage voor het programma op de 23e. Kan je daar iets meer over vertellen?
“Met onze workshops willen we de kloof verkleinen tussen enerzijds de kijk van een professional vanuit statistieken, beleidswensen en de tekentafel en anderzijds de realiteit van het dagelijks leven voor de wijkbewoners. Ik merk dat in de vakliteratuur snel somber wordt geoordeeld over de toekomst van deze wijken. Al te vaak horen we dat bloemkoolwijken ‘probleemwijken van de toekomst’ zijn. Ik betwijfel dat. Ga je in gesprek met mensen die daadwerkelijk wonen in zo’n ‘ontzettend gemiddelde wijk’ dan is die blik op de toekomst heel anders. Begrijp me goed, waardeloos is de tekentafel absoluut niet. Het is echter belangrijk dat het in het juiste perspectief wordt geplaatst en dat de statistieken niet als enige waarheid worden aangenomen. Door het gesprek aan te gaan met bewoners en de sfeer van zo’n wijk te proeven, krijgt dat tekentafelbeeld de nodige nuancering. Dat is wat we gaan doen met onze wijkexpeditie op 23 november. Simpelweg omdat wij een genuanceerder perspectief willen in de vakwereld, zonder vooroordelen. Niet om problemen weg te moffelen, maar om de tekentafel dichterbij de echte leef- en woonwereld te brengen.”

Die positieve insteek past goed bij ons als Ruimtekoers!
“Ja, inderdaad, het sluit goed aan bij de energie van ‘doe het eens anders’ en ‘zo kan het ook’, zoals die voelbaar aanwezig is bij Ruimtekoers. Wat ik bijvoorbeeld ontzettend leuk vind is dat de afstand tussen wijkbewoners en artiesten klein wordt gemaakt. Je ziet dat de combinatie van wijkontwikkeling en het artistieke heel goed werkt. Ik heb dan ook ontzettend genoten van de opening op de 15e, om al die mensen samen te zien, met een hart voor hun stad.”

Wil jij het Ruimtekoers Forum bijwonen?  Voor dit dagvullende programma met afsluitend diner zijn nog kaarten beschikbaar.

Companen is een advies- en onderzoeksbureau voor de woningmarkt en leefomgeving.
Meer informatie?  www.companen.nl