ANBI & Cultural Governance

ANBI & Cultural Governance

Stichting Halfvol heeft de status van een culturele ANBI. Het geven van een gift aan een ANBI-instelling is extra aantrekkelijk door de belastingvoordelen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst. Stichting Halfvol onderschrijft de Cultural Governance Code.

Doelstelling stichting

Het op een toegankelijke manier onder de aandacht brengen van maatschappelijke thema’s bij een breed publiek door het ontwikkelen van concepten, het organiseren van evenementen, het aangaan van projecten en het verrichten van diverse activiteiten; de kernwoorden voor alle activiteiten die de stichting verricht zijn kunst, cultuur, crossovers, innovatie, ondernemerschap, het maken van concrete verbindingen en “concreet doen”.

Samenstelling stichting

Voorzitter: Guus van Kleef
Penningmeester: Raymond de Haas
Secretaris: Jacco Vogelaar

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen vergoeding of vacatiegelden. De directie ontvangt een beloning getoetst aan de CAO Theater & Dans. Het personeel ontvangt een beloning getoetst aan de richtlijnen in de CAO Theater & Dans.

Gegevens

Stichting Halfvol
RSIN:   854191082
Download Beleidsplan: 2018_Beleidsplan_Stichting_Halfvol_2018_2021
Download Verslag activiteiten 2017: [def] [samenvatting] Ruimtekoers Festival
Download Financieel verslag 2017: 2017 Jaarrekening en jaarverslag
Download Financieel verslag 2018: 2018 Jaarrekening en jaarverslag

Postadres Stichting Halfvol:
Bovenbeekstraat 21, 6811 CV Arnhem
Bezoekadres Stichting Halfvol:
Akkerwindestraat 71, 6832 CV Arnhem
Contact via: info@halfvol.nl

nieuwsbrief

meld je aan voor onze nieuwsbrief

* verplichte velden
We gaan vertrouwelijk om met je gegevens