11 t/m 15 oktober 2016, ARNHEM

Ruimtekoers FestivalDe utopie van de stad

Laatste tickets: Ewald Engelen, Simone van Saarloos & Sinan Çankaya en Mensen Zeggen Dingen

Ruimtekoers wil samen met jullie onderzoeken, nadenken en elkaar uitdagen!
- Ruimtekoers

do 13 okt, 2016
20:00
LOCATIE NOG NIET BEKEND

*** Haal snel de laatste tickets! ***

Ruimtekoers 2016 vindt plaats in winkelpassage Hemelrijk in de binnenstad van Arnhem!

Donderdag 13 oktober – Nieuwe generatie, nieuwe ideeën

De derde dag van Ruimtekoers geven we de stad smoel. We benaderen de stad niet langer als anoniem concept, maar geven het podium aan een nieuwe generatie stadsbewoners. Spraakmakende sprekers geven hun visie op de toekomst van de stad, passen oude ideeën aan en maken nieuwe plannen. Er wordt een generatie volwassen die het slechter zal hebben dan haar ouders. De wereld die zij erven is er niet zo best aan toe. Dat ziet Ruimtekoers als een uitgelezen kans om deze wereld opnieuw te interpreteren!

Mensen Zeggen Dingen & Jan Gipman

Mensen Zeggen Dingen is een podium voor spoken word, van grensoverschrijdende klasse. Komedie, snoeiharde voordrachten en rijmelarij van het hogere niveau. Verwacht op Ruimtekoers 2016 een delegatie performers die als geen ander de kunst van extraverte zelfreflectie beheerst, die niet bang is om vragen op te roepen en daar vervolgens een uitroepteken achter plaatst.

De laatste dag van Ruimtekoers wordt geopend door gastheer Jan Gipman. Gedurende de avond, tussen de lezingen door geeft Mensen Zeggen Dingen een aantal kleine, intieme spoken word performances waarin zij reflecteren op de stad, de spannende ontwikkelingen die er plaatsvinden, maar ook de angsten en de conflicten die ze oproept. Op eigenzinnige wijze geven zij woorden aan misschien wel het voornaamste kenmerk van de stad: de spanning tussen het collectief en het individu, het samenleven en het anoniem zijn.  

Lezing Ewald Engelen

In zijn manifest voor een eerlijke stad pleit Ewald Engelen voor de aanpassing van het huidige utopische verhaal van de stad. Dat verhaal is gebaseerd op het idee van economische welvaart via competitief succes. Volgens Engelen en co-auteurs van het manifest plukt slechts een bovenlaag de vruchten van deze strategie en staat deze stadsutopie de ontwikkeling van een werkelijk eerlijke en verankerde stad in de weg. Het is tijd voor een nieuw utopisch stadsideaal!

Ewald Engelen legt een nieuwe generatie het vuur aan de schenen . Een generatie die volgens hem meer dan voorgaande generaties de groeiende ongelijkheid merkt maar die door deze bewustwording ook juist de mogelijkheid heeft om zich een andere beeldtaal eigen te maken. Juist hen spreekt hij aan om zich in te zetten voor een eerlijke stad. Voor hen zelf, voor hun mede-stadsbewoner en voor de generaties die volgen.

Lezing Simone van Saarloos

Huisje, boompje, beestje, het blijft voor velen de voornaamste rite de passage van hun volwassen leven. Dit vindt ook zijn weerspiegeling in de inrichting en de infrastructuur van de stad. Maar de cijfers wijzen op een stijgend aantal singles wiens levensloop anders verloopt en die bovendien vaak in de stad blijven wonen. Wat betekent deze ontwikkeling voor het ontwerp van de stad? Hoewel we de single vaak omschrijven aan de hand van zijn of haar isolement, pleit Simone van Saarloos voor andere benadering. Van Saarloos stelt dat de vrijgezel leert om op individuele wijze relationeel te leven. En laat dat nu een intrinsieke waarde zijn van het stadsleven. In een prikkelend betoog stelt Van Saarloos dat stadsplanners en ook de niet-vrijgezelle stadsbewoner iets kunnen leren van de manier waarop de single zijn of haar leven inricht. Want vrijheid vier je in verbinding!

Lezing Sinan Çankaya

De laatste dag van Ruimtekoers wordt geopend door gastheer Jan Gipman. Gedurende de avond, tussen de lezingen door geeft Mensen Zeggen Dingen een aantal kleine, intieme spoken word performances waarin zij reflecteren op de stad, de spannende ontwikkelingen die er plaatsvinden, maar ook de angsten en de conflicten die ze oproept. Op eigenzinnige wijze geven zij woorden aan misschien wel het voornaamste kenmerk van de stad: de spanning tussen het collectief en het individu, het samenleven en het anoniem zijn.  

*** Haal snel de laatste tickets! ***

  • Ewald Engelen

    Ewald Engelen is hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. De ‘hard hitting, fast running’ (aldus zijn Twitter-account) professor schreef voor De Correspondent, schrijft nog steeds voor onder andere De Groene Amsterdammer en is ook schrijver van een aantal boeken. In zijn laatste boek, De kanarie in de kolenmijn, dat hij samen met met Marianne Thieme schreef, waarschuwt hij voor de onhoudbare politieke en financiële keuzes van het huidige systeem en pleit hij voor een radicale koerswijziging. Tijdens Ruimtekoers 2016 licht hij deze stelling toe en breekt hij een lans voor een nieuwe generatie.
  • Simone van Saarloos

    Simone van Saarloos studeerde literatuurwetenschappen en filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en de New School in New York. Ze publiceerde essays en columns in onder andere nrc next, de Volkskrant, Das Magazin en Vrij Nederland, maakte samen met Niña Weijers de talkshow Weijers & Van Saarloos en publiceerde twee boeken. In haar laatste boek Het monogame drama bevraagt ze traditionele manieren van samenleven en stelt ze dat het single-zijn een levenskunst is. Op Ruimtekoers 2016 gaat ze dieper op het stadsleven van de toekomst en hoe we op individuele wijze kunnen samenleven.
  • Sinan Çankaya

    Sinan Çankaya is cultureel antropoloog, en als universitair docent verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Verder schrijft hij onder andere voor De Correspondent. Hij doet onderzoek en geeft advies op het gebied van het bestuur, de politieorganisatie, en de multiculturele samenleving. Volgens Çankaya ontbreekt het in onze veranderende en diverse samenleving aan engagement en begrip. Er is behoefte aan nieuwe dromen van de stad waarin pluriformiteit en meervoudigheid een plek krijgen. Tijdens Ruimtekoers 2016 bespreekt hij wat er nodig is om deze droom vorm te geven.
close