Provincie Gelderland

In het programma Gelderland Cultuurprovincie! hebben in december 2012 de Staten aangegeven voor welke thema’s zij doelen gerealiseerd willen zien op het gebied van cultuur- en erfgoed.

Tien festival worden ondersteund die zich richten op nieuwe thematiek, doelgroepen en verbanden met maatschappelijke thema’s. Ruimtekoers Festival wordt door de provincie ondersteund.