• playground voorstellingen en exposities

    Boeiende events met muziek, dans en exposities in leegstaande gebouwen.

  • innovate nieuwe concepten

    Drie vernieuwende leisure-concepten die de functies in de binnenstad creatief mengen.

  • context lezingen en debat

    Lezingen en workshops over de toekomst van onze stad op leegstaande, unieke locaties in het centrum van Arnhem.

Nieuws

Transformatie Made In Arnhem

Transformatieteam gemeente Arnhem als startpunt Ruimtekoers Festival

Net als in andere steden staan in Arnhem verschillende gebouwen leeg. Dat willen we voorkomen door panden een andere bestemming te geven. Hiervoor is een gemeentelijk transformatieteam opgezet. Dit team beoordeelt nieuwe initiatieven op haalbaarheid en probeert initiatiefnemers en/of eigenaren te helpen bij het doorlopen van de ambtelijke processen van bijvoorbeeld bestemmingsplanwijziging.

Connectie met bottom-up Arnhem

In de zomer van 2013 werden Willem Hofstede en Yosser Dekker gevraagd mee te denken over de strategie van het Transformatieteam met als hamvraag; “hoe creëert het Transformatieteam meer aandacht voor de innovatieve aanpak op leegstaand vastgoed”. Uiteindelijk in maart 2014 ontstond het idee voor Ruimtekoers Festival. Een zelfstandige organisatie, Studio Halfvol, heeft het initiatief genomen het idee tot uitvoer te brengen.

Werkwijze Transformatieteam

Het Transformatieteam heeft een unieke aanpak. Eigenaren krijgen 1 contactpersoon die voor hen aanspreekpunt is tijdens het gehele proces. Dit heeft al tot meerdere successen geleid. Hopelijk worden eigenaren hierdoor geïnspireerd en gemotiveerd om voor hun leegstaande panden een andere functie de overwegen.

Aanwezig op Ruimtekoers festival!

Iedere donderdagmiddag is het transformatieteam aanwezig in A Place To Be voor een open spreekuur! Daarnaast is bij alle context programma’s het transformatieteam vertegenwoordigd. Spreek vooral Toon Verschuren, Betty Jacobi en Michelle van Amerongen eens aan en vraag naar hun innovatieve aanpak op leegstand!

website ontwerp & techniek Jeroen Schoonderbeek Grafisch Ontwerp
Google maps