Dineren met Tabo Goudswaard

Participatiesamenleving, doe-democratie, uitnodigende overheid, burgerkracht. Er zijn heel wat nieuwe denkmodellen en wensconcepten waarmee wordt geprobeerd om de veranderende relatie tussen organisaties en burgers  vorm te geven. Wij geloven dat de meeste professionals het ook echt willen: samen met de burger ontwerpen en beslissen. Maar in de praktijk van alledag blijkt het nog niet zo makkelijk om er invulling aan te geven.
In de Mag Stad? onderzoeken we de mentale ruimte die burgers en professionals ervaren om initiatief te nemen. Unusual suspects worden gesprekspartners en onvermoede initiatieven worden opgespoord. In Mag Stad? worden bottom-up initiatieven niet meteen beoordeeld op basis van de bestaande regels, maar bouwen organisaties samen met de eindgebruikers nieuwe afwegingskaders. U kunt deelnemen aan het Mag Stad theorie-examen: ongevraagd initiatief, Mag Dat?
Tabo Goudswaard is kunstenaar/social designer. Hij ontwerpt nieuwe manieren van kijken naar maatschappelijke vraagstukken. Hij zoekt aansluiting bij het alledaagse gedrag van mensen en ontwerpt nieuwe concrete handelingsperspectieven met en voor betrokkenen.
Samen met vier consultants vormt hij de kern van de afdeling van organisatieadviesbureau Twynstra Gudde waar kunstenaars en adviseurs samenwerken voor een zo groot mogelijke impact op maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast is hij initiatiefnemer en projectleider van SOCIALDESIGNFORWICKEDPROBLEMS, een publiek onderzoek naar de inzet van sociaal ontwerp voor ‘taaie’ problemen.
.
Fotocredits: Sebastiaan ter Burg
__________________________
.